เปิดปฏิทินวันหยุดยาว เดือนพฤษภาคม 2567

Author:

วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2567มีช่วงวันหยุดยาวสุดสัปดาห์ 3 วันติด ถึง 2 รอบ คือช่วงวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2567 ที่ตรงกับช่วงวันหยุดวันฉัตรมงคล และสำหรับราชการก็จะมีวันหยุดยาวในช่วงวัน 10-12 พฤษภาคม 2567 ที่ตรงกับช่วงวันหยุดวันพืชมงคล

วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2567 มีดังนี้

วันหยุดราชการ

วันเสาร์ที่ 4 พ.ค.2567 : วันฉัตรมงคล

วันจันทร์ที่ 6 พ.ค.2567 : วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล

วันศุกร์ที่ 10 พ.ค.2567 : วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

วันพุธที่ 22 พ.ค.2567 : วันวิสาขบูชา

วันหยุดธนาคาร

วันพุธที่ 1 พ.ค.2567 : วันแรงงานแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 6 พ.ค.2567 : หยุดชดเชยวันฉัตรมงคล

วันพุธที่ 22 พ.ค.2567 : วันวิสาขบูชา

วันหยุดเอกชน

วันพุธที่ 1 พ.ค.2567 : วันแรงงานแห่งชาติ

วันเสาร์ 4 พ.ค.2567 : วันฉัตรมงคล

วันจันทร์ที่ 6 พ.ค.2567 : หยุดชดเชยวันฉัตรมงคล

วันพุธที่ 22 พ.ค.2567 : วันวิสาขบูชา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *