ตรวจสลากออมสินพิเศษ 1 ปี งวด 16 พฤษภาคม 2567

Author:

ตรวจสลากออมสิน งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 สลากออมสินพิเศษ 1 ปี หน่วยละ 20 บาท งวดนี้ 16/5/67

รางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี (หน่วยละ 100 บาท) เวลา 13.00 น รางวัลที่ 1 มูลค่า 111 ล้านบาท

XXXXXXX

อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 3,000,000 บาท

งวดที่ X หมวดอักษร X XXXXXXX

อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท

งวดที่ X หมวดอักษร X XXXXXXX

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 840 อันดับ อันดับละ 2,000 บาท

XXXXXXX

อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 1,680 อันดับ อันดับละ 800 บาท

XXXXXXX

อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง 2,520 อันดับ อันดับละ 200 บาท

X XXXXXXX

เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง

งวดที่ XX และงวดที่ XXX อันดับ อันดับละ 25 บาท

งวดที่ XX และงวดที่ XXX อันดับ อันดับละ 40 บาท

XXXX XXXX

รางวัลสลากออมสินพิเศษ1ปี รางวัลเพื่อการศึกษา จำนวน 5 รางวัล อันดับละ 30,000

XXXXXXX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *