ผลเสี่ยงทาย พระโค กินอะไร ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 67

Author:

วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 การเสี่ยงทายและคำพยากรณ์ของโหรหลวงในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2567

การเสี่ยงทายผ้านุ่งแต่งกายพระยาแรกนา

พระยาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิษฐาน หยิบได้ผ้านุ่ง 5 คืบ สำหรับนุ่งเพื่อประกอบพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โหรหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

การเสี่ยงทายของกินเลี้ยงพระโค 7 สิ่ง ปีนี้พระโคกิน

น้ำ และ หญ้า

พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ เหล้า

พยากรณ์ว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขาย กับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง สำหรับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีการที่กระทำขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริม บำรุงขวัญเกษตรกร ให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูก ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในเดือนหกของทุกปีอันถือเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นฤดูกาลแห่งการทำนา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *