แห่ส่องเลข พระธาตุจังเกา ให้โชคมาแล้ว 3 งวด รอบนี้ได้ 3 ตัวตรง

Author:

วันที่ 10 พ.ค. 2567 ที่วัดพระธาตุจังเกา ตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ ชาวบ้าน ร่วมพิธีไหว้พระธาตุจังเกา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ทางอำเภอไพรบึงร่วมกับชาวบ้านจัดขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของคนในท้องถิ่น และร่วมสืบทอดอนุรักษ์โบราณสถานเก่าแก่ที่มีการขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากร และเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้าน

นายฉลาด ชิดชม นายอำเภอไพรบึง เผยว่า ระธาตุจังเกาเดิมเป็นพระธาตุที่ก่อด้วยอิฐทั้งองค์ จากการบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ในสมัยที่พระธาตุจังเกายังมีสภาพสวยงามลักษณะคล้ายพระธาตุพนม แต่ส่วนยอดจะกลม ที่ยอดพระธาตุจะมีฉัตรสำริดหลายชั้น และมีกระดิ่งโลหะ เมื่อมีลมพัดจะมีเสียงดังกังวาน ในทุกวันพระจะมีแสงลอยออกจากยอดพระธาตุ ชาวบ้านจึงเคารพนับถือและมากราบไหว้สักการบูชา

โดยมีพวกกุลาเอาปืนมายิงกระดิ่งที่แขวนอยู่ฐานฉัตรบนยอดพระธาตุแล้วเอากระดิ่งไป ต่อมาพระธาตุได้ล้มลงมาในช่วงเวลาใกล้เคียงกับพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ล้มลง ชาวบ้านที่เคยไปเคารพกราบไหว้ต่างรู้สึกเสียดาย และได้ช่วยกันรวบรวมและนำชิ้นส่วนที่สำคัญมาเก็บไว้ สันนิษฐานว่าพระธาตุจังเกาอาจสร้างขึ้นเป็นที่บรรจุอัฐิของผู้ปกครองในสมัยโบราณ หรือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งอายุของปราสาทพระธาตุจังเกา มีลักษณะศิลปะการก่อสร้างที่ก่อสร้างด้วยอิฐทั้งองค์ อาจสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 17 หรือประมาณ 800-900 ปี

หลังพิธีไหว้สักการะพระธาตุจังเกา ชาวบ้านในพื้นที่ที่เคารพศรัทธาต่างพากันไปกราบไหว้สักการะพระพุทธรูป และจุดธูปเลขเพื่อขอโชคลาภ หลังมีข่าวลือว่าพระธาตุจังเกาแห่งนี้ให้โชคลาภกับชาวบ้านถูกมาแล้ว 3 งวดติด เลขได้คือ 658 บางคนมองเป็น 058 สุดแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *