เผยโฉมแล้ว อาคาร ร่มบ่อสร้าง อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ สนามบินเชียงใหม่

Author:

AOT Official เผยภาพ อาคาร ร่มบ่อสร้าง ไอเดียการออกแบบอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่ พื้นที่กว่า 70,000 ตร.ม. ของสนามบินเชียงใหม่ โดยจะเริ่มสร้างปีหน้า เพื่อรองรับผู้โดยสาร 16 ล้านคน คาดเปิดบริการปี 71

โดยบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เผยว่า กำลังศึกษาออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ระยะ (เฟส) ที่ 1 ตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารเป็น 16.5 ล้านคนต่อปี จาก 8 ล้านคนต่อปี หรือเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว พร้อมจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) เบื้องต้นคาดว่าจะศึกษาฯ แล้วเสร็จ และขออนุมัติโครงการฯ ในขั้นตอนต่างๆ เริ่มตั้งแต่การเสนอกระทรวงคมนาคม

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ และคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบได้ภายในปี 67 เปิดประกวดราคา และเริ่มก่อสร้างได้ภายในปี 68 ใช้เวลาก่อสร้าง 35 เดือนหรือประมาณ 3 ปี คาดแล้วเสร็จ และเปิดบริการภายในปี 71

ตั้งอยู่ด้านทิศใต้ปลายอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังเดิมและปรับปรุงอาคารเดิมให้เป็นอาคารภายในประเทศทั้งหมดขยายพื้นที่จาก 3.5 หมื่น ตร.ม.เป็น 4.8 หมื่น ตร.ม. ขณะเดียวกันจะเพิ่มพื้นที่โถงพักคอยขึ้นเครื่องบิน, เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ, ติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบิน, สร้างทางยกระดับหน้าอาคารหลังใหม่, เพิ่มที่จอดรถจาก 2,340 คัน เป็น 3,940 คัน, เพิ่มเคาน์เตอร์เช็กอินภายในประเทศ

และเพิ่มพื้นที่เชิงพาณิชย์ เมื่อแล้วเสร็จจะเพิ่มขีดความสามารถของ ทชม. รองรับปริมาณจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระดับมาตรฐานสากล

ขอบคุณภาพ AOT Official

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *