ยังวางใจไม่ได้ โควิดสายพันธุ์ HK.2 ระบาดเพิ่มขึ้น ล่าสุดติดเชื้อพุ่ง 1,880 ดับ 11 ราย

Author:

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.2567 กรมควบคุมโรค รายงาน สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 5 – 11 พ.ค.2567 พบผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 1,880 คน เฉลี่ยรายวัน จำนวน 269 คน/วัน ผู้เสียชีวิต จำนวน 11 คน เฉลี่ยรายวัน จำนวน 1 คน/วัน

ต่อมาเมื่อวันที่ 13 พ.ค.67 เพจ Yong Poovorawan ได้โพสต์ข้อความระบุว่า โควิด19 สายพันธุ์ที่ระบาดอย่างมากและการเฝ้าระวังต่อไป ยง ภู่วรวรรณ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬา 13 พฤษภาคม 2567 การระบาดของโควิด 19 มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น และระวังสายพันธุ์ที่เกิดใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงไปจากสายพันธุ์เดิม การติดตามสายพันธุ์ทั่วโลก ส่วนใหญ่ยังเป็นสายพันธุ์ JN โดยเฉพาะสายพันธุ์ JN.1 หรืออยู่ในเครือญาติของ JN.1 สายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าระวังและติดง่ายกว่า สายพันธุ์ JN.1 คือสายพันธุ์ HK.2 กำลังจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สายพันธุ์นี้ก็เป็นลูกของ JN.1 ที่กลายพันธุ์ออกมา สำหรับประเทศไทยการติดตามสายพันธุ์ถึงเดือนเมษายน

ขณะนี้ในประเทศไทย มีการศึกษากันน้อยมาก ทางศูนย์ติดตามสายพันธุ์ในเดือนเมษายนและพฤษภาคม ว่าจะเป็นสายพันธุ์อะไรที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น คาดว่าอีก 1-2 สัปดาห์ก็จะรู้หมด เพราะขณะนี้มีตัวอย่างเข้ามาเป็นจำนวนมาก เพราะแนวโน้มของการระบาดเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ส่วนใหญ่มีอาการน้อย ยกเว้นในกลุ่มเปราะบางเท่านั้น ข้อมูลแสดงในรูป สายพันธุ์ ที่ระบาดทั่วโลกและประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *