Home ข่าวสังคม ด่วน ไม่เลื่อนแล้ว ที่ประชุม ก.ตร.มีมติแต่งตั้ง พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็นผบ.ตร.คนที่ 14

ด่วน ไม่เลื่อนแล้ว ที่ประชุม ก.ตร.มีมติแต่งตั้ง พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็นผบ.ตร.คนที่ 14

76

เมื่อวันที่ 27 ก.ย.66 จากกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 10/2566 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง จะนั่งเป็นประธานครั้งแรก โดยมีวาระสำคัญคือ การแต่งตั้งผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ (ผบ.ตร.) คนที่ 14

ล่าสุดที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือก.ตร. วาระสำคัญการประชุมครั้งนี้คือ พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร.คนใหม่

ที่ประชุมก.ตร.พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งผบ.ตร. โดยที่ประชุมก.ตร.มีมติแต่งตั้ง พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็นผบ.ตร.คนที่ 14